Det er ikke alle som er like glad i å ta sjanser. Noen hater tanken på det, mens andre gjerne tar for mange sjanser. Villigheten til å sjanser er en viktig del av personligheten vår, så det er vanskelig å skulle endre på dette. Man kan gjerne legge opp til at man skal jobbe med å bli flinkere til å ta sjanser, men dette kan ikke alene være et kriteria for å lykkes.

Hater å ta sjanser

Hvis du i dag hater å ta sjanser så vil det være veldig skremmende å skulle begynne på nytt. Så dessverre er det sjelden at personer med en slik personlighet frivillig velger å begynne på nytt. De blir ofte tvunget til dette fordi de mister jobben, blir syke, går igjennom et samlivsbrudd eller andre ubehagelige opplevelser.

Da begynner man på feil fot, fordi man begynner med noe negativt. Det er viktig å huske at ikke alt er tapt selv om utgangspunktet ikke nødvendigvis er det beste. Det er mange som oppdager ukjente sider ved seg selv og det er mange som kommer igjennom slikt på en god måte med litt konstruktiv planlegging.

Planlegging er ofte nøkkelordet hvis man sliter med å ta sjanser. Det føles ikke som man tar en sjanse, eller i alle fall føles sjansen mindre skummel, hvis man har laget mange planer. Det er fullt mulig å lage planer som også tar høyde for uforutsette hendelser, plan A, B, C, D, E. Lag så mange planer du kan så ikke panikken griper deg når ting ikke går som planlagt. Mange føler seg da tryggere fordi de vet at de har en plan, også for det som ikke kan planlegges.

Middels glad i sjanser

Folk flest synes det er greit å ta noen sjanser, prøve noe nytt og utfordre seg selv litt. Ofte er problemet for denne type personer at de ikke har tenkt så mye på hva det vil si å ta sjanser. De er derfor ikke vant til å legge planer. Ofte sliter de med å tenke at de må lage flere planer eller i alle fall tenke over hva som kan skje hvis ting ikke går som planlagt.

Veldig glad i å ta sjanser

Man skulle tro at de som liker å ta sjanser vil synes det er enkelt å skulle starte på nytt. Det er også mange av dem som gjerne hiver seg ut i noe nytt, men resultatene er ikke alltid like positive. Ofte er de som liker å ta sjanser dårlig til å planlegge. De tar ting på sparket og pleier å være flinke til å håndtere eventuelle nedturer.

Holdning er det viktigste

Enten man er glad i å ta sjanser eller ikke, så vil mange oppleve at de i løpet av livet må håndtere omveltninger. Noen ganger må de begynne helt på nytt i ny jobb, kanskje også finne seg en ny livspartner eller takle økonomiske nedgangstider. I mange tilfeller så vil man ikke ha så mange valg, man må bare håndtere de utfordringene som dukker opp. I andre tilfeller så kan man føle at ting ikke fungerer, man er ikke lykkelige eller at livet stanger i veggen. Da velger man selv å gjøre en større endring.

Uansett årsak og villighet til å ta sjanser så er det svært viktig at man har den rette holdningen. Man må sørge for at man går inn i opplevelsen, i endringen, med en positivt holdning. En holdning som sier: dette skal jeg klare selv når det blir vanskelig.